Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : NΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΒΥΣΣΙΝΟκΙΠΠΟΥ

Ενημερώνουμε τα μέλη και τους φίλους του ΒΥΣΣΙΝΟκΙΠΠΟΥ ότι η ιστοσελίδα του συλλόγου αναβαθμίστηκε. Η νέα διεύθυνση είναι : www.vissinokippos-ael.gr